Suport a la formació 14

Material de suport a la formació

 

Formular preguntes per aprendre matemàtiques

Transformar les preguntes en un discurs audiovisual

Realitzar el rodatge

Twitter Facebook Plusone Email