Imatge: Totes les línies són iguals?

Totes les línies són iguals?
Escola Àngel Serafí i Casanovas (Sort, Lleida)

vídeoMAT2014

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...
Imatge: Totes les línies són iguals?" />Imatge: Totes les línies són iguals?" />