Imatge: Variaria molt el radi de la Terra si augmentés 10 metres de perímetre?

Variaria molt el radi de la Terra si augmentés 10 metres de perímetre?
Institut Pere Fontdevila (Gironella, Barcelona)

vídeoMAT2013

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...
Imatge: Variaria molt el radi de la Terra si augmentés 10 metres de perímetre?" />Imatge: Variaria molt el radi de la Terra si augmentés 10 metres de perím..." />