Imatge: Quants tetràedres de 10 cm fan falta per fer un tetràedre de Sierpinski tan alt com l’institut?

Quants tetràedres de 10 cm fan falta per fer un tetràedre de Sierpinski tan alt com l’institut?
INS Dertosa (Tortosa, Tarragona
vídeoMAT 2019
Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...
Imatge: Quants tetràedres de 10 cm fan falta per fer un tetràedre de Sierpinski tan alt com l’institut?" />Imatge: Quants tetràedres de 10 cm fan falta per fer un tetràedre de Sier..." />