Imatge: Com afecta la distància i el punt de vista a la forma i la mida dels objectes?

< Com afecta la distància i el punt de vista a la forma i la mida dels objectes? 

Escola de Lladurs
Lladurs (Lleida)
vídeoMAT 2020

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...
Imatge: Com afecta la distància i el punt de vista a la forma i la mida dels objectes?" />Imatge: Com afecta la distància i el punt de vista a la forma i la mida d..." />