Poden les matemàtiques relacionar el canvi climàtic amb l’augment del nivell del mar?

< Poden les matemàtiques relacionar el canvi climàtic amb l’augment del nivell del mar?
Escola de Lladurs
Lladurs (Lleida)
vídeoMAT 2022
Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...