Mostra d’un vídeo de la col·lecció permanent del vídeoMAT

Fer-se preguntes, experimentar, raonar, comprovar, comunicar, representar… porta a uns continguts més sòlids i augmenta la competència. En aquest vídeo presentat al vídeoMAT 2013 per l’Escola de Lladurs (Lladurs, Lleida) veiem com a partir d’un conte, El rei savi, on s’explica la llegenda de la invenció dels escacs, es realitza una petita investigació a l’aula per descobrir la grandària de determinats nombres.

Accés al formulari d’inscripció del vídeoMAT 2014.

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...

Comments are closed.