Formació del vídeoMAT

El projecte vídeoMAT ha oferit durant tres anys una formació de suport a tot el professorat interessat a participar al projecte amb els seus alumnes o que vol introduir a l’aula la creació audiovisual com a eina per reflexionar sobre l’ús i la presència de les matemàtiques en l’entorn. A través de la reflexió didàctica i de la pràctica, la formació s’adreça a donar eines per desenvolupar el procés de creació d’un vídeo divulgatiu que doni resposta a una pregunta vinculada amb les matemàtiques.

eduard_llummoviment.4 Eduard Rius

Podeu trobar tots els materials de suport d’aquesta formació a continuació:

Materials de la formació

Formular preguntes per aprendre matemàtiques

Transformar les preguntes en una narració audiovisual

Pel rodatge

Muntatge

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...