Protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual

Totes les produccions presentades al vídeoMAT hauran  de respectar allò que disposa la normativa d’organització i funcionament dels centres sobre protecció de dades de caràcter personal, protecció de materials i protecció de la imatge, i els centres hauran de disposar de les autoritzacions corresponents.

En aquest sentit, cal que:

  • Els representants legals dels menors que participin en el projecte signin una autorització específica d’incorporació d’imatge i/o veu al vídeoMAT que, un cop signada, s’ha de lliurar al centre que se’n farà dipositari.
    Document: Autorització Drets d’Imatge vídeoMAT
  • En el lliurament dels treballs, el/la director/a faci constar que disposa de les autoritzacions esmentades mitjançant un document que s’ha d’enviar omplert, signat i escanejat al correu electrònic del vídeoMAT (infovideomat@gmail.com).
    Document: Certificat direcció drets imatge vídeoMAT

Us suggerim fer una ullada al que es recull als apartats “Drets d’enregistrament i de difusió dels treballs” i “Reserves i responsabilitats” de les bases de participació del projecte.

Pel que fa a l’autoria de les produccions us recordem que tots els vídeos han d’incloure un títol, que serà la pregunta que es vol respondre, i els títols de crèdit amb les dades de l’autoria.

Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...