Nova edició: vídeoMAT23-24

Dates importants que cal retenir en memòria. Aquesta memòria potser biològica, en paper o digital, però us recomanem les dues darreres.

AccióDates
Inscripció
Accediu al formulari
Del 13 de novembre al 18 de març
Lliurament de treballsDel 17 de gener al 5 d’abril
Període selecció de treballsDel 12 d’abril al 3 de maig
Publicació treballs seleccionats12 de maig
Entrega de premisPendent de confirmació

Malgrat que us podeu inscriure en qualsevol moment, us demanaríem que, en cas que tingueu previst participar-hi, us inscriviu com més aviat millor. La idea és poder-vos fer arribar informació específica que sembli interessant. Val a dir que aquesta informació també es farà pública per altres vies, però és una manera de començar a crear comunitat.

Twitter Facebook Plusone Email