És possible partir una pizza en proporcions iguals?

< És possible partir una pizza en proporcions iguals?
INS Dertosa
Tortosa (Tarragona)
vídeoMAT 2021
Twitter Facebook Plusone Email
Please wait...